Friheten

Asa Vandrarhem

Bokningsvillkor


Individuella bokningar

Avbeställning

Du måste avbeställa din bokning senast klockan 18:00 dagen före ankomstdagen, annars debiteras du för en natt. Det samma gäller om du bokat samma dag och sedan inte kommer till vandrarhemmet. Du bör altså, om du bokar samma dag, ha en speciell överenskommelse om vilka avbokningsregler som gäller. Om vandrarhemmet haft särskilda kostnader i samband med din bokning får du även betala dessa. Avvikelser kan förekomma, men då meddelar vandrarhemmet det i samband med bokningen. Avbeställningsregler för onlinebokningar framgår vid bokningstillfället.

Grupper

Vad är en grupp?
En grupp ska bestå av minst 10 personer för att få gruppmedlemspris. Alla, såväl barn som ungdomar betalar vuxenmedlemspris. Gruppen måste ha minst en ansvarig ledare som ska ha fyllt 18 år. Ledaren övernattar med gruppen och ansvarar för den under vistelsen på vandrarhemmet.

Före ankomst
Vandrarhemsvärden ska erhålla en lista med samtliga deltagares namn, ålder och adress senast en vecka före ankomst. Logi, måltider och önskade aktiviteter beställs i förväg för att underlätta för vandrarhemmets planering och personal.

Betalningsvillkor
Nedanstående gäller om värden inte meddelar andra villkor. Anmälningsavgift (en natts logi för hela gruppen) betalas inom tio dagar efter bokningen. Beställningen är preliminär tills anmälningsavgiften är betald. Slutbetalning sker senast vid ankomst om inget annat överenskommits.

Avbeställning
• Vid avbeställning tidigare än 30 dagar före ankomst återbetalas anmälningsavgiften med undantag av en expeditionsavgift på 250:– • Vid avbeställning av hel grupp 30 t o m 15 dagar före ankomstdag är beställaren ersättningsskyldig med hela anmälningsavgiften.
• Vid avbeställning av hel grupp 14 t o m 4 dagar före ankomstdag är beställaren ersättningsskyldig med 60 % av det totala beloppet.
• Vid senare avbeställning än ovan är beställaren ersättningsskyldig med det totala beloppet.
• Gruppkort återköps ej.

Till och med tre dagar före ankomst accepteras en minskning med 10 % av deltagarantalet i gruppen utan särskild debitering. OBS! Boknings- och avbeställningsregler kan skifta från vandrarhem till vandrarhem.

Övrigt
Vid skadegörelse blir gruppen ersättningsskyldig. Vandrarhemsvärden har rätt att avvisa de grupper som stör lugn och ordning.